Projekt nyitókonferencia

2017.03.08. 14:17:00

Március 20-án kerül sor az MTA CSFK-SZIE-AQUAPROFIT-UTB Konzorcium "A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszerbiztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések" c. projekt nyitókonferenciájára.

NYITÓKONFERENCIA

Helyszín: MTA Kutatóház, Budapest, Budaörsi út 45., „Csarnok-épület”, II. emeleti konferenciaterem
Időpont: 2017. március 20., hétfő, 14.00

A nyitókonferencia meghívója letölthető innen.

PROJEKT TÁRGYA

Napjainkra a népesség erőteljes földrajzi koncentrálódása, az urbanizáció - egyéb kedvezőtlen hatások mellett - súlyos környezeti veszélyforrás lett, aminek egészségügyi és élelmiszer-biztonsági következményei vannak. A teljes fogyasztáson belül a városi fogyasztás súlya egyre számottevőbb, a városok ökológiai lábnyoma a rurális térségeknél gyorsabban növekszik. Jelen pályázat előkészítői egyetértenek abban, hogy az ökológiai lábnyom növekedése nemcsak absztrakt mutatókkal (globális hektár/fő) érzékeltethető, hanem a városi szennyezés valós "lábnyomot" is hagy maga után.

A pályázat - a kiírás célterületével összhangban - a budapesti várostérségre (az agglomeráció és az ingázási zóna) fókuszál. A statisztika szerint az összlakosság 32%-a, 3,2 millió fő él a várostérségben, de a jelenlévő népesség ennél magasabb. A projektben a környezetbe kerülő tisztított és tisztítatlan kommunális szennyvíz egyes hormonhatású anyagainak (endokrin diszruptorok, EDC-k) térbeli mozgását, feldúsulását, lebomlását, megkötődését vizsgáljuk, mert ezek az élelmiszer-láncba bekerülve kockázatot jelentenek az ökoszisztéma és a lakosság számára hazánk legurbanizáltabb térségében.

Az alapkutatás során részben a szennyvízkezelési eljárások hatékonyságának megítéléséhez a teljes körfolyamatban mérjük az EDC-k mennyiségét. Mivel a budapesti várostérséget használó emberek (pl. munkavállalási céllal ingázók, nem bejelentett lakosok stb.) miatt az egy időpontban jelenlévő népesség száma eltér a statisztikától, infokommunikációs eszközökkel meghatározzuk azon területeket, amelyeken jelentős lehet a diffúz kommunális szennyvíz kibocsátás. A szikkasztott kommunális szennyvizek hatását talaj, kőzet, talajvíz minták vizsgálatával számszerűsítjük. A termékfejlesztés során kockázatcsökkentési eljárást és gyorstesztet dolgozunk ki, amellyel modellezhető az EDC-k környezeti megjelenése. Olyan szennyvízkezelési technológiát alkotunk meg, amivel a szennyvíz egy része EDC-mentes tápoldatként hasznosítható.

PROJEKT FELADATAI, CÉLKITŰZÉSEI

A projekt célja a szennyvíz - ásványvíz, ivóvíz, valamint a szennyvíz - talaj - élelmiszer körforgások felmérése különböző nehézfémekre és egyes gyógyszermaradványokra, mint EDC-szennyezőkre, az egyes ciklusok feltérképezése abból a célból, hogy világos képet kapjunk a vegyületek előfordulásáról, a lánc egyes elemeiben való eloszlásáról, a lakosságot érintő kitettségről és a lehetséges beavatkozási pontokról.

Az alapkutatás keretében vizsgáljuk a budapesti városrégió népességének tényleges számát és valós térbeni eloszlását. Az EDC-k útját a szabályos kommunális szennyvízkezelés mellett a diffúz szennyezési területeken is kutatjuk számos mintavétellel, illetve talajtani, geokémiai laborvizsgálattal. A feladat az, hogy sok médiumban (talaj, kőzet, talajvíz, felszíni élővíz stb.) meghatározzuk az EDC-k jelenlétét, a veszély nagyságát.

Termékfejlesztések:

1. Mobiltelefon-szolgáltató cellainformációin alapuló, a várostérség valós népességeloszlását vizsgáló modell és szoftver;
2. Ivóvízbázis-kockázatcsökkentési protokoll (know-how), az ivóvízbázisok potenciális veszélyeztetettségének modellezésére;
3-4. Szennyvíziszap-feldolgozáshoz kapcsolódó eljárási szabadalom és egy tápoldat;
5. Környezeti minták EDC tartalmának kimutatására szolgáló biomarker zebradánió vonalon alapuló gyorsteszt.

További információ elérhető a projekt hivatalos weboldalán: http://geohidrobma.mtafki.hu.