környezetvédelmi szakértés, tanácsadás

A 21. század kihívása: megfelelni a környezeti fenntarthatóságnak!

Korunk az emberi tevékenység okozta klímaváltozás kora. Ez a felismerés jelentősen alakítja át és folyamatosan változtatja meg termelési és fogyasztási szokásainkat, 21. századi életszemléletünket, a jövőért mában viselt felelősségünk mértékét.

Ezért van, hogy ma már sokan úgy tekintenek természeti értékeink védelmére, mint a jövőnk fenntarthatóságát garantáló önvédelem szükségességére. Gábor Dénes, a Nobel-díjas magyar tudós bölcsen és találóan fogalmazta meg ezzel kapcsolatban, hogy "az ember eddig a természettel küzdött, mostantól viszont a saját természetével kell megküzdenie".

A környezeti fenntarthatóságnak való megfelelőség elidegeníthetetlen része a 21. század gazdaságának.

Az összetett és folyamatosan fejlődő szabályozási környezethez való rugalmas és gyors alkalmazkodás napjainkban ezért a siker egyik zálogát jelenti minden komolyabb projekt, beruházás vagy fejlesztés esetében.

Magasan kvalifikált szakértő munkatársaink nagy jártassággal rendelkeznek a környezetvédelmi szakértésben és tanácsadásban. Forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben cégének, vállalatának megalapozott környezetvédelmi dokumentációra, a szigorodó szabályozási környezet változásaiban naprakész szakértelemre van szüksége.

Környezetvédelmi szolgáltatásportfóliónkból

 • Előzetes Környezeti Vizsgálat elkészítése (EKV)
 • Előzetes Vizsgálati Dokumentáció készítése (EVD)
 • Környezeti Hatásvizsgálat elkészítése (KHV)
 • Környezeti Hatástanulmány elkészítése (KHT)
 • Egyedi specifikációjú környezeti hatásvizsgálat elkészítése kifejezetten a Megbízó által meghatározott környezeti elem(ek)re
 • Projektterület környezeti állapotfelmérése, alapállapot meghatározása
 • Környezetvédelmi szakági tervfejezetek, engedélyezési dokumentációk elkészítése
 • Monitoringtervek készítése, monitoring-rendszerek üzemeltetése
 • Projektek klímakockázati auditálása, értékelése 
 • Klímakockázat-csökkentés, projektspecifikus tervdokumentációk elkészítése 

SZOLGÁLTATÁSELŐNYÖK

 • megbízható szakértői támogatás
 • rugalmas, gyors, hatékony megoldások
 • teljes körű bonyolítás
 • magas szintű szakmai tudás, 25 éves tapasztalat hasonló eljárásokban
 • többszáz projekt sikeres környezetvédelmi menedzselése

Alkalmazási területek

 • környezetvédelmi projektekben
 • beruházások vízjogi és építési engedélyezési eljárásaiban
 • megvalósíthatósági tanulmányok részeként

fontosabb Referenciáinkból

 • Dráva mellékágak rehabilitációja (EKV)
 • Élőhelyvédelem és –helyreállítás a BfNPI területein (EKV)
 • Duna Hajózhatóságának javítása (KHV)
 • Hévíz-Nemesbük Termál Hotel***** (EKV)
 • Drávakeresztúri mellékág rehabilitációja (KHV)
 • Visegrádi révkikötő fejlesztése (egyedi specifikáció szerinti környezeti hatásvizsgálat)
 • Zalavár ivóvízminőségjavító projekt (EKV)
 • Tiszazug regionális vízellátó rendszer (EKV)
 • Port Hotel Hévíz I. és II. ütem (Környezetvédelmi tervfejezet és EKV)
 • Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva programban (EKV+ KHV)