vízbázisvédelem: audittól a tervezésig

Kiforrott módszertan, több évtizedes tapasztalat

Napjainkra a víz kiemelten értékes és fokozottan védendő természeti erőforrássá vált.

Legyen szó ipari és mezőgazdasági vízfelhasználásról, vagy a vízellátással kapcsolatos közszolgáltatások fenntartható működéséről, a felelős vízgazdálkodás kulcsterületét ma már az élet minden területén a vízbázisok megfelelő védelme jelenti.

Minden vízhasználónak érdeke az általa kitermelt víz tisztaságának és mennyiségének megóvása, legyen szó ivóvízről, öntözővízről, ipari vízről, hévízről, ásványvizekről, vagy épp gyógyvizekről. 

A vízbázisvédelmi terv elkészítése hatóságilag előírt feladat, mely a vízkivétel mennyiségi és minőségi védelmét szolgálja.

módszertan

A vízkivételek szivárgáshidraulikai modellezéssel lehatárolt utánpótlódási területének állapotfelmérése keretében átfogóan megvizsgáljuk az érintett  területhasználatokat, szennyezőforrásokat és a környező egyéb vízkivételeket.

Az adott vízbázis biztonságba helyezési és biztonságban tartási tervét a komplex felmérés eredményei alapján készítjük el.

A terv engedélyeztetését követően az illetékes Vízügyi Hatóság a kút körül kijelölt védőövezeteket nyilvántartásba veszi. Ezen területeket fokozott biztonságban kell tartani. A biztonságban tartási (monitoring) feladatok garantálják a vízbázis szennyeződésektől és egyéb vízkivételektől való védelmét.

Szolgáltatáselőnyök

  • bármilyen célú tervezett víztermelés megvalósításához előírt dokumentációk, tervek elkészítése
  • szakmai tudás, 25 éves tapasztalat hasonló eljárásokban

 Alkalmazási területek

  • meglévő víztermelő létesítmények (ásványvíz palackozó, vízmű, termálfürdő, stb.) lekötött vízigényének, mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása
  • tervezett víztermelő létesítmények megvalósítása során
  • meglévő víztermelő létesítmények bővítésekor

Referenciák

  • Theodora Kékkúti és Theodora Kereki ásványvízkutak vízbázisvédelmi diagnosztikája és biztonságba helyezési terve
  • Nestlé Aquarel ásványvízkút vízbázisvédelmi diagnosztikája és biztonságba helyezési terve
  • Ivóvízminőség Javító Program keretében számos vízmű kútjainak vízbázisvédelmi tervének elkészítése, védőövezetek lehatárolása, tervezés, engedélyeztetés (Észak-Alföldi Régió, Dél-Alföldi Régió, Mórahalom, Tiszazug, stb.)
  • mintegy 40 üzemelő és távlati ivóvízbázis vízbázisvédelmi diagnosztikája és biztonságba helyezési terve
  • gyógyfürdők, önkormányzatok (Sárvár, Bük, Gyula, stb.) gyógy- és termálvízbázisainak vízbázisvédelmi diagnosztikája és biztonságba helyezési terve
Helyszíni vízminőség ellenőrzés eszközei Fotó: Aquaprofit
Vízmintavétel és helyszíni vízvizsgálat figyelőkútból Fotó: Aquaprofit