fenntartható vízgazdálkodás

Okos tervezéssel az árvizek és aszályok ellen

A globális felmelegedés egyik közvetlen hatásaként rendkívül ingadózóvá váltak az évszakonkénti csapadékmennyiségek. Gyakorivá vált a vízhiányos, aszályos időszakok elhúzódása, miként az is, hogy akár pár nap alatt az adott időszakban megszokott csapadékmennyiség sokszorosa is lehullhat.

A szélsőséges vízmennyiségek fokozott megterhelést jelentenek mind természeti, mind épített környezetünkre.

A településeket is veszélyeztető villámárvizek hazánkban is mind gyakoribbá válnak Fotó: Shutterstock

Megfelelő védekezés híján a kialakuló villámárvizek közvetlen veszélyt jelentenek, míg a tartóssá váló csapadékhiány sok helyen akár ellátási gondokhoz is vezethet. Ezért kiemelkedően fontos a területi és települési vízgazdálkodás valamint üzemirányítás magas fokú hozzáértéssel, szakértelemmel és előrelátással való megtervezése.

A területeken kialakuló vízkárok és aszálykárok kezelésére a komplex vízgazdálkodási rendszerek jelentenek hatékony megoldást.

A többlet vizek elvezetését a területek vízigényének ismeretében szükséges megtervezni, ennek megfelelően lehetőséget kell biztosítani a vizek területen történő visszatartására és a szükséges tározóhelyek, záportározók kijelölésére bel- és külterületi vízrendezés esetén egyaránt.

Vízkivételi mű a bevezető csatorna irányából, mely 5m3/s vízpótlást képes biztosítani (Drávagárdony, Ős-Dráva projekt) Fotó: Aquaprofit

A komplex vízrendezéshez vízkormányzási feladatokat kell ellátni, melyek kettős működésű víziművek szabályozó műtárgyak, építésével biztosíthatók. Ott, ahol a fenti műszaki megoldásokhoz szükséges feltétek nem adottak (tulajdonviszonyok, területhasználat, meglévő kiépítettség) vizek károkozás nélküli levezetését kell mindenek előtt lehetővé tenni. Nagyobb kiterjedésű és összetett vízrendezés esetén a létesítmények megfelelő működtetése és a változó időjárási körülményekkel, területi vízigényekkel való időbeni összehangolása érdekében korszerű üzemirányítási technológiák (távműködtetés, monitoring, automatikus vezérlés) alkalmazandók.

A fenti műszaki megoldások megalapozásához az alábbi tervezési feladatok ellátásában állunk partnereink rendelkezésére:

 • terület hidrológiai vizsgálata, hidrológiai modellezése, vízigények, vízelvezetési, geodéziai és talajfizikai adottságok feltárása;
 • tulajdonosokkal, területhasználókkal, közműkezelőkkel való egyeztetések;
 • vízrendezési koncepció kidolgozása, előkészítő tervezési munkák, megvalósíthatósági tanulmányok készítése;
 • a kiválasztott koncepció részletes tervezési munkáinak elvégzése, engedélyezési és kiviteli tervek, üzemirányítási tervek, megvalósulási tervek készítése;
 • szakmai közreműködés, szaktanácsadás az engedélyezési eljárás során.

Szolgáltatás előnyök

 • szakértői támogatás
 • széleskörű szakmai tapasztalatok
 • teljes körű bonyolítás
 • komplex vízrendszerek kialakításában való egyedülálló jártasság és felkészültség
 • 25 éves tapasztalat

Alkalmazási területek

 • bel- és külterületi vízrendezés
 • vizes élőhelyek védelme, revitalizációja
 • tavak, tározók létesítése

Referenciák

 • Ős- Dráva Program / Víz az Ormánság fellendítéséért (Előzetes megvalósíthatósági tanulmány; Ormánság Fejlesztő Társulás, 2005.)
 • Duna Hajózhatóságának javítása (GKM-VITUKI, 2006-2007)
 • Vásárhelyi terv, Szamos-Kraszna árvízcsökkentő tározó (VKKI, 2008)
 • Kis-Balaton vízvédelmi rendszer, II. ütem (VKKI, 2009.)
 • Duna projekt (VKKI, 2009.)
 • Határt metsző vízfolyások rehabilitációja (DDVIZIG, 2009-10.)
 • Felsőszentmártoni mellékág revitalizációja a Dráván (DDVIZIG, 2009-10.)
 • Ős-Dráva Program – Összefogással az Ormánság fellendítéséért – INTERREG III/A (Ormánság Fejlesztő Társulat Egyesület, 2010.)
 • Vízkárelhárítási Védelmi tervek készítése 98 településen Borsod-Abaúj-Zemplén megye (OVF, 2011.)
 • Bódvaszilasi záportározó tervezése (OVF, 2011.)
 • Edelényi záportározó tervezése (OVF, 2011.)
 • Hídvégardó záportározó tervezése (OVF, 2011.)
 • A Cún–Szapolca holtág vízpótlása (DDVIZIG, 2012.)
 • Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban (OVF, 2017-21.)