Vízmonitoring rendszerek fejlesztése

Partnereink szolgálatában természetes vizeink védelméért

A víz felbecsülhetetlen értékű természeti erőforrás, amely évmilliárdok óta változatlan mennyiségben van jelen a Földön. 

A nagy vízcsepp Földünk összes vízkészletének mennyiségét jelképezi, míg a legkisebb az elérhető és felhasználható édesvíz mennyiségét. Ezen osztozunk mindannyian... 

Természetes vizeink, vízbázisainkat korszerű monitoring rendszerekkel védhetjük meg. Az Aquaprofit Zrt. széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik ezek tervezésében, kivitelezésében, üzemeltetésében, illetve a vízbázisok állapotát felmérő értékelő jelentések készítésében.

Minden vízhasználónak érdeke a saját vízbázisából termelt víz minőségének és mennyiségének megóvása, bármilyen típusú vízhasználatról van szó (ivóvíz, öntözővíz, ipari víz, ásványvíz, hévíz, gyógyvíz). A termelőkutak utánpótlódási területeit fokozott biztonságban kell tartani.

A monitoring rendszer kiépítésével és üzemeltetésével – folyamatos vízszint regisztrálással és vízminőségi monitoringgal – nyomon követhető a vízbázis állapotváltozása.

A biztonságban tartási monitoring feladatok biztosítják a vízbázis szennyeződésektől és egyéb vízkivételektől való védelmét, valamint stratégiai szempontból is fontos adatokat szolgáltatnak a jövőbeni bővítési lehetőségekre vonatkozóan.

Helyszíni vízminta elemzés monitoringkútból

Szolgáltatás előnyök

  • bármilyen célú víztermelés mennyiségi és minőségi viszonyainak ellenőrzése, nyomon követése céljából monitoring rendszerek tervezése és üzemeltetése, hatósági monitoring jelentések készítése
  • szakmai tudás, 25 éves tapasztalat

Alkalmazási területek

  • meglévő víztermelő létesítmények (ásványvíz palackozó, vízmű, termálfürdő, stb.) lekötött vízigényének, mennyiségi és minőségi védelmének érdekében
  • tervezett víztermelő létesítmények üzemeltetése során
  • meglévő víztermelő létesítmények bővítésekor

Referenciáinkból

  • Szentkirályi Magyarország Kft. Theodora Kékkúti, Theodora Kereki és Nestlé Aquarel vízbázisok vízbázisvédelmi monitoringja
  • Monitoring rendszer tervezése (10 db kút) a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén
  • közel 40 db üzemelő és távlati ivóvízbázis monitoring rendszerének tervezése, kivitelezése (szennyezőforrás- és vízszint figyelőkutak)
Vízminőség-vizsgálat monitoringkútból