Víz- és tájgazdálkodás: ökológiai projekttervezés

Környezeti fenntarthatóság a 21. században

Századunk legnagyobb kihívását – mint ahogy a 2019-es Budapesti Víz Világtalálkozó is megjelenítette – a fenyegető vízkrízis három formája, a kevés víz, a sok víz és szennyezett víz drámája jelenti.

A vízválság megelőzése érdekében az eddigi intenzív táj- és vízgazdálkodásról át kell térni az ökológiai, vagy más néven fenntartható táj- és vízgazdálkodásra. Ebben az első lépést a táj hagyományos természeti és társadalmi környezetének megismerése jelenti. Ennek érdekében vizsgálni kell az ősvízrajzi viszonyokat, a történelmi és kultúrtörténeti események hatásait, az ember szerepét és helyét a tájban.

Az Ormánságban már érvényesülnek a környezeti fenntarthatóság értékei

Mivel a víz a tájgazdálkodás központi eleme, így a természetes úton a térségbe kerülő vizekkel való gazdálkodásra kell terveket készíteni.

A teljes tervezési területen olyan tájhasználati formák kidolgozása szükséges, amelyek segítségével a rossz vízellátottságú, illetőleg szélsőséges vízháztartású területeken a víz megtartására, a szélsőségek kiegyenlítésére alkalmas egyedi arculatot, tájformát alakíthatunk ki, és azt hosszú távon is megőrizhetjük.

A lefolyástalan területek különösen alkalmasak ennek az „arculatnak” a kialakítására, mert csak ezeken lehet megvalósítani a vízháztartás alapstruktúráját képező vízvisszatartó vízrendezést.

Az Ős-Dráva Program keretében Európában egyedülálló, mintaértékű komplex víz- és tájgazdálkodási projektet valósítottunk meg  Imagine produkció

A tervezés során különös körültekintéssel vizsgáljuk az egyes lehetséges gazdálkodási módokhoz tartozó „haszonvételek” technológiáját, a tervezési terület potenciális termelő képességét, a megvalósítás és fenntartás gazdasági környezetét, különös tekintettel a halászat/horgászatra, a nádgazdálkodásra, a méhészetre, az erdőgazdálkodásra és az erdőből nyerhető egyéb javakra, a nagyvadállományra, a gyepgazdálkodásra, az állattartásra, a gyógynövények és kézműves alapanyagul szolgáló anyagok gyűjtésére.

Szolgáltatás előnyök

 • szakértői támogatás
 • integrált tervezés
 • teljes körű bonyolítás
 • magas szintű szakmai tudás és felkészültség
 • 25 éves tapasztalat hasonló eljárásokban

Alkalmazási területek

 • területfejlesztés
 • gazdaságfejlesztés
 • vízgadálkodás
 • turizmus

Referenciák

 • Ős-Dráva Program: Víz az Ormánság fellendítéséért  (előzetes megvalósíthatósági tanulmány, Ormánságfejlesztő Társulás, 2005.)
 • Ormánság komplex rehabilitációja és térségfejlesztése (Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal, 2005.)
 • Összefogással az Ormánság fellendítéséért – INTERREG III/A (Ormánság Fejlesztő Társulat Egyesület, 2010.)
 • Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva programban (OVF, 2017-21.)
Napelemes szivattyúkkal ellátott vízkivételi műtárgy, mely az Ős-Dráva Program fenntartható vízkormányzását szolgálja