Geotermikus energiahasznosítás

Megújuló energiaforrás, fenntartható jövő

Magyarország páratlanul gazdag geotermikus energiaforrásokban. A magyar hévízkincs nagy lehetőségeket kínál mind a lakossági, mind a mezőgazdasági, mind az ipari célú energiafelhasználás számára.

Ma már egyre több országban aknázzák ki a geotermikus energiában rejlő előnyöket. Magyarország adottságai egyedülállóak a kontinensen. Fotó: Shutterstock

A nagy energiatartalommal rendelkező hőforrások és a geotermikus energia más formáinak hatékony kiaknázása elengedhetetlen szerepet játszik a 21. századi gazdaság karbonsemleges átalakulásában. Szolgáltatásunk az ilyen irányú fejlesztési projektek szakmai megalapozását szolgálja. 

Partnereink számára az adott projektcélnak megfelelően feltárjuk a lehető legoptimálisabban kiaknázható helyi geotermikus energiaforrásokat. Ennek formái a megrendelői igények függvényében különbözőek lehetnek. 

Lehetőség van döntéselőkészítő tanulmány készítésére, mely tartalmazza a hévízbeszerzési lehetőségeket és a hőhasznosítási, illetve energiahasznosítási tervet, így nyújtva szakmailag megalapozott támpontot egy beruházás részletes kidolgozásához. De lehetőség van arra is, hogy a tervezett fejlesztéseket megelőzően részletes megvalósíthatósági tanulmányt készítsünk, amely megbízóink számára tartalmazza a megvalósítani kívánt műszaki megoldásokat és azok részletes leírását, a projekt pénzügyi vonatkozásait, komplex költség-haszon elemzését, valamint a beruházás egyéb vonatkozásait (pl. környezeti, fenntarthatósági, piaci, társadalmi, szociális vagy bármely más megfelelőségi szempont érvényesítését).

Szolgáltatás előnyök

  • a megújuló energiák hasznosítására kiírt pályázatokhoz szükséges megvalósíthatósági tanulmányok készítése
  • geotermikus energia hasznosítását célzó beruházások megvalósíthatósága
  • szakmai tudás, 25 éves tapasztalat hasonló eljárásokban

Alkalmazási területek

  • energetikai célú hasznosítások lehetőségeinek feltárása
  • mezőgazdasági célú hasznosítási lehetőségek feltárása
  • balneo-turisztikai célú alkalmazások megvalósíthatósága

Referenciák

  • Gödöllő, komplex megvalósíthatósági tanulmány a geotermikus energia  távfűtésben történő hasznosítására
  • Ráckeve-1 fúrás geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia termelés és hasznosítás lehetőségei
  • Nagykanizsa – Komplex geotermikus hasznosítás projekt (előzetes megvalósíthatósági tanulmány)