Üzemeltetés-hatékonysági felülvizsgálat

Mérlegen az üzemi víz- és energiahatékonyság

A globális felmelegedés sokféle vízválsággal fenyeget. A vízfelhasználás fenntarthatósági szempontú vizsgálata ezért napjaink egyik kulcskérdése. 

Az Üzemi víz- és energiahatékonysági felülvizsgálat (teljes-víz audit) az üzem vízkezelésének elemeit, lépéseit és ezek energiamérlegét, hatékonyságát vizsgálja a vízbeszerzéstől a szennyvízkezelésig.

A felülvizsgálat általános célja az üzem vízzel kapcsolatos folyamataiban lévő olyan pontok feltárása, ahol a hatékonyság, hatásfok, vagy az üzemeléssel járó emissziók, hatások nem felelnek meg a mai kor követelményeinek, az egyre szigorodó hatályos jogszabályi előírásoknak.

A felülvizsgálat hármas célkitűzése az üzemi víz-szennyvízkezeléssel kapcsolatban: 1.) veszteségek, megtakarítási lehetőségek feltárása; 2). jogszabályi nem-megfelelőségek feltárása a víz-szennyvíz vonalon; 3). vízkezeléssel összefüggő energetikai, termodinamikai kérdések vizsgálata.

A felülvizsgálat során ezen felül figyelembe vehetők és az audit tematikájába beépítésre kerülnek

  • az üzem (vevő/ vezetőség) üzleti célkitűzései, abszolútértékben, vagy bench-marking jelleggel (pl. összes vízfelhasználás csökkentése,
  • CO2 hatás csökkentése,
  • víz/ liter termék fajlagos csökkentése,
  • illetve bármely más megfelelőségi paraméter alapján meghatározott célrendszer.

Szolgáltatás előnyök

  • az üzemi vízkezelés „gyenge pontjainak” feltárása
  • beavatkozási-fejlesztési javaslatcsomag összeállítása

Alkalmazási területek

  • akvizícióhoz kapcsolódó állapotfelmérés
  • fejlesztési program összeállítás, döntéselőkészítés
  • benchmarking

Referenciamunka

  • Oroszországi vegyipari üzem teljes víz- szennyvízkezelés átvilágítása (TÜV Magyarország Kft., 2011-12.)