Százévesnél idősebb ivóvízvezeték hálózatot korszerűsítettünk Nagykanizsán

Nagykanizsán a Teleki utcában és a Platán soron szinte havonta történtek csőtörések. Ennek hosszú távú megoldására írt ki víziközmű-hálózat rekonstrukciós pályázatot Nagykanizsa város önkormányzata.

Cégünk a Szabadics Zrt-vel alapított konzorciumban nyerte el a lehetőséget, hogy a Széchenyi 2020 program keretében biztosított csaknem 641 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból és a Nagykanizsa város közgyűlése által biztosított 289 millió forint saját forrásból korszerűsítse a problémás víziközmű-hálózatot. A projekt célkitűzése volt a vízveszteség és a csőtörések számának radikális csökkentése, továbbá az energiahatékonyság növelése.

A munkálatok során a tervezési és kivitelezési feladatokat is a Szabadics-Aquaprofit Konzorcium látta el, melyben a konzorciumvezető a Szabadics Zrt. volt, míg az Aquaprofit Zrt. a tervezés szakmai koordinációját végezte.

2022 év végén kezdődtek a tervezési elővizsgálatok, geodéziai és geotechnikai felmérések, valamint a közműegyeztetések. Ezen alapulva készült el a teljes körű kivitelezési tervdokumentáció, majd a tervek jóváhagyását követően a kivitelezési munkálatokat 2023. áprilisban kezdtük el az érintett szakaszokon, és szeptember végére, az előzetes terveknek megfelelően, már be is fejeztük. A Teleki utcában és a Platán soron az összesen 3,7 kilométer hosszúságban kicserélt vezetékek 70 százaléka a rossz állapotú kategóriába tartozott, ugyanis 70-100 éve fektették le őket.

A mintegy 900 millió forintos költségvetés azt is tartalmazta, hogy a vezetékcseréken kívül három új, energiatakarékos nyomásfokozó szivattyút is telepítsünk a hálózatba. Ezzel lehetővé vált az energiahatékonyabb és így gazdaságosabb üzemeltetés.

Nagykanizsán a teljes vízelosztó hálózat hossza 154 kilométer, amelynek csupán 38 százaléka épült műanyagból, a fennmaradó rész azbesztcement és acél vezetékekből áll. A vezetékhálózat 60 százaléka azonban 50-75 évvel ezelőtt lett kiépítve, így a vezetékek életkora már jelentősen meghaladta az építéskor előirányzott időtartamot. A teljes nagykanizsai ivóvízhálózat 10 százaléka sorolható csak a jó minősítésű kategóriába, 30 százaléka közepes, 60 százaléka pedig rossz állapotú.

Ennek a „KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 azonosítószámú, Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása” megnevezésű projektnek köszönhetően tovább bővült a jó minősítésű vezetékhálózat Nagykanizsa területén.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is köszönjük a lakosság türelmét és megértését, amelyet a kivitelezési munkálatok során tanúsítottak! Továbbá köszönjük a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. munkatársainak, a Laxus Kft. mérnökszervezetnek, a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. munkatársainak, a helyi hatóságok és szakfelügyeletek kollégáinak, a Szabadics Zrt. munkatársainak, az Aquaprofit Zrt. munkatársainak és alvállalkozóinknak a projektben nyújtott együttműködést és kiváló szakmai munkát!

 

 

 

 

További hírek, aktualitások

Digitális, energetikai és klíma innovációk közöt lett díjazott az IWAT termékünk

Digitális, energetikai és klíma innovációk közöt lett díjazott az IWAT termékünk

Múlt év végén jelent meg a TOP100 Media 100 Magyar Energia és Klíma Innováció kiadványa, amelyben 2 általunk fejlesztett innováció is helyet kapott, az Aqua Modisys mobil vízrendszer-fertőtlenítő berendezéseink és az IWAT mobil víztisztító berendezésünk.

Lezárult a EUROSTARS SmartMic nemzetközi projektünk

Lezárult a EUROSTARS SmartMic nemzetközi projektünk

2021-ben kezdődött az AQUAPROFIT SmartMic elnevezésű nemzetközi együttműködésben megvalósuló K+F projektje, amely célja egy innovatív szennyvíztisztító technológia és a hozzá kapcsolódó berendezés kifejlesztése volt.

Százévesnél idősebb ivóvízvezeték hálózatot korszerűsítettünk Nagykanizsán

Százévesnél idősebb ivóvízvezeték hálózatot korszerűsítettünk Nagykanizsán

Nagykanizsán a Teleki utcában és a Platán soron szinte havonta történtek csőtörések. Ennek hosszú távú megoldására írt ki víziközmű-hálózat rekonstrukciós pályázatot Nagykanizsa város önkormányzata.